ABOUT US
Zhejiang Changsheng Sliding Bearing Co., Ltd.
全部分类

销售联优游国际

欢迎致电咨询或给我们在线留言!

浙优游国际优游国际盛滑动轴承股份优游国际

优游国际优游国际地址:浙优游国际嘉善县惠民街道经济开发区鑫达路6号
董事优游国际:孙志华
总经理:陆晓林

浙优游国际优游国际盛轴承技术优游国际

    总经理:费国平    电话: 0573-84184850     电邮:  优游国际:fgp@sdhuiyou.cn 

 副总经理:杨   龙    电话: 优游国际:0573-84186170     电邮:优游国际:lynn@sdhuiyou.cn

        市场部:郁建忠    电话: 0573-84184710     电邮:优游国际:yujz@sdhuiyou.cn